V-SHIKA G:高さ475mm 約430g ソフトバッター男 G:高さ475mm 約430g|22 B07D4JRGP6 VTX.3502 チャンピオントロフィー-トロフィーメダル